DOKTOMY - Dokumentacja API

Informacje ogólne

W celu połączenia się z API, należy wykonać żądanie POST na adres https://app.doktomy.com/api/[nazwa_metody] z parametrem POST "api_token" zawierającym klucz API, który jest możliwy do wygenerowania w aplikacji DOKTOMY.

Metody API

1. /api/templates

Metoda służy do pobrania listy szablonów.

URL:

https://app.doktomy.com/api/templates

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
limit TAK int Liczba pobranych rekordów (na potrzeby paginacji). Minimalna wartość to 1, maksymalna 100.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/templates' \
--footer 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'limit="100"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/templates',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','limit' => '100'),
 CURLOPT_HTTPfooter => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
 "message": "OK",
 "errors": [],
 "list": {
  "current_page": 1,
  "data": [
   {
    "id": 115,
    "name": "Nazwa szablonu",
    "description": null,
    "file_name": ""
   }
  ],
  "first_page_url": "https://app.doktomy.com/api/templates?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "last_page_url": "https://app.doktomy.com/api/templates?page=1",
  "links": [
   {
    "url": null,
    "label": "« Poprzednia",
    "active": false
   },
   {
    "url": "https://app.doktomy.com/api/templates?page=1",
    "label": "1",
    "active": true
   },
   {
    "url": null,
    "label": "Nastepna »",
    "active": false
   }
  ],
  "next_page_url": null,
  "path": "https://app.doktomy.com/api/templates",
  "per_page": "100",
  "prev_page_url": null,
  "to": 1,
  "total": 1
 }
}
          
        
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}
          
        

2. /api/email-templates

Metoda służy do pobrania listy szablonów e-mail.

URL:

https://app.doktomy.com/api/email-templates

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
limit TAK int Liczba pobranych rekordów (na potrzeby paginacji). Minimalna wartość to 1, maksymalna 100.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/email-templates' \
--footer 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'limit="1"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/email-templates',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','limit' => '1'),
 CURLOPT_HTTPfooter => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
  "message": "OK",
  "errors": [],
  "list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 17,
        "name": "Przykładowy szablon",
        "description": "Opis przykładowego szablonu",
        "default": 1,
        "email_topic": "Temat przykładowego szablonu",
        "email_content": "Treść przykładowego szablonu",
        "receivers": null,
        "receivers_cc": null,
        "receivers_bcc": null
      }
    ],
    "first_page_url": "https://app.doktomy.com/api/email-templates?page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "https://app.doktomy.com/api/email-templates?page=1",
    "links": [
      {
        "url": null,
        "label": "« Poprzednia",
        "active": false
      },
      {
        "url": "https://app.doktomy.com/api/email-templates?page=1",
        "label": "1",
        "active": true
      },
      {
        "url": null,
        "label": "Nastepna »",
        "active": false
      }
    ],
    "next_page_url": null,
    "path": "https://app.doktomy.com/api/email-templates",
    "per_page": "1",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  }
}
          
        
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}
          
        

3. /api/document-footers

Metoda służy do pobrania listy stopek.

URL:

https://app.doktomy.com/api/document-footers

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
limit TAK int Liczba pobranych rekordów (na potrzeby paginacji). Minimalna wartość to 1, maksymalna 100.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/document-footers' \
--footer 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'limit="2"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/document-footers',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','limit' => '2'),
 CURLOPT_HTTPfooter => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
  "message": "OK",
  "errors": [],
  "list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Nazwa stopki",
        "description": "Opis stopki",
        "content": "

Treść

", "default": 0 }, { "id": 2, "name": "Nazwa stopki 2", "description": "Opis stopki 2", "content": "

Treść

", "default": 1 } ], "first_page_url": "https://app.doktomy.com/api/document-footers?page=1", "from": 1, "last_page": 1, "last_page_url": "https://app.doktomy.com/api/document-footers?page=1", "links": [ { "url": null, "label": "« Poprzednia", "active": false }, { "url": "https://app.doktomy.com/api/document-footers?page=1", "label": "1", "active": true }, { "url": null, "label": "Nastepna »", "active": false } ], "next_page_url": null, "path": "https://app.doktomy.com/api/document-footers", "per_page": "2", "prev_page_url": null, "to": 2, "total": 2 } }
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}
          
        

4. /api/document-headers

Metoda służy do pobrania listy nagłówków.

URL:

https://app.doktomy.com/api/document-headers

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
limit TAK int Liczba pobranych rekordów (na potrzeby paginacji). Minimalna wartość to 1, maksymalna 100.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/document-headers' \
--header 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'limit="2"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/document-headers',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','limit' => '2'),
 CURLOPT_HTTPheader => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
  "message": "OK",
  "errors": [],
  "list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Nazwa nagłówka",
        "description": "Opis nagłówka",
        "content": "

Treść

", "default": 0 }, { "id": 2, "name": "Nazwa nagłówka 2", "description": "Opis nagłówka 2", "content": "

Treść

", "default": 1 } ], "first_page_url": "https://app.doktomy.com/api/document-headers?page=1", "from": 1, "last_page": 1, "last_page_url": "https://app.doktomy.com/api/document-headers?page=1", "links": [ { "url": null, "label": "« Poprzednia", "active": false }, { "url": "https://app.doktomy.com/api/document-headers?page=1", "label": "1", "active": true }, { "url": null, "label": "Nastepna »", "active": false } ], "next_page_url": null, "path": "https://app.doktomy.com/api/document-headers", "per_page": "2", "prev_page_url": null, "to": 2, "total": 2 } }
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}
          
        

5. /api/template

Metoda służy do pobrania szczegółów szablonu.

URL:

https://app.doktomy.com/api/template

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
id TAK int ID szablonu.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/template' \
--footer 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'id="115"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/template',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','id' => '115'),
 CURLOPT_HTTPfooter => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
  "message": "OK",
  "errors": [],
  "template": {
    "id": 115,
    "name": "Nazwa szablonu",
    "description": null,
    "file_name": "1",
    "variables": [
      "imię",
      "nazwisko",
      "telefon"
    ]
  }
}
          
        
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}
          
        

6. /api/generate-document

Metoda służy do wygenerowania dokumentu.

Metoda zwraca dwie istotne wartości:

URL:

https://app.doktomy.com/api/generate-document

Parametry wejściowe (POST):

Klucz Wymagany Typ danych Opis
api_token TAK string Klucz API
template_id TAK int ID szablonu.
add_footer TAK boolean (0 lub 1) Informacja, czy dołączyć nagłówek do dokumentu.
footer TAK, jeśli add_footer=1 int ID nagłówka.
add_footer TAK boolean (0 lub 1) Informacja, czy dołączyć stopkę do dokumentu.
footer TAK, jeśli add_footer=1 int ID stopki.
variables[XYZ] NIE string Wartości zmiennych. Listę zmiannych dla danego szablonu można pobrać za pomocą metody /api/template. Wartość XYZ należy zastępić nazwą zmiannej. Pole to może występować wielokrotnie w zależności od liczby zmiennych w szablonie.
send_email NIE boolean Informacja, czy wysłąć dokument e-mailem.
email_template_id TAK - jeśli pole send_email=1 int ID szablonu e-mail.
email TAK - jeśli pole send_email=1 int Adres e-mail do wysyłki szablonu.
description NIE string Opis dokumentu.
Przykłady użycia
CURL:
          
curl --location --request POST 'https://app.doktomy.com/api/generate-document' \
--header 'Accept: application/json' \
--form 'api_token="[API_KEY]"' \
--form 'template_id="115"' \
--form 'add_header="1"' \
--form 'header="1"' \
--form 'variables[imię]="Jan"' \
--form 'variables[nazwisko]="Kowalski"' \
--form 'variables[telefon]="555666777"' \
--form 'add_footer="1"' \
--form 'footer="2"' \
--form 'send_email="1"' \
--form 'email_template_id="17"' \
--form 'email="mail@example.com"' \
--form 'description="Opis"'
          
        
PHP:
          
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://app.doktomy.com/api/generate-document',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('api_token' => '[API_KEY]','template_id' => '115','add_header' => '1','header' => '1','variables[imię]' => 'Jan','variables[nazwisko]' => 'Kowalski','variables[telefon]' => '555666777','add_footer' => '1','footer' => '2','send_email' => '1','email_template_id' => '17','email' => 'mail@example.com','description' => 'Opis'),
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Accept: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
        
Przykłady odpowiedzi
          
{
  "message": "OK",
  "link": "https://app.doktomy.com/api/get-document?api_token=%242y%2410%24lrvYA4O1LZ.rOIxkOB.jsuHKR4or4VEvLjf3rH50qNnQc1%2Fhqdpru&document_token=27d80b8d686456871ed24abdaa6253cc",
  "safe_link": "https://app.doktomy.com/api/document-safe-link?api_token=%242y%2410%24lrvYA4O1LZ.rOIxkOB.jsuHKR4or4VEvLjf3rH50qNnQc1%2Fhqdpru&document_token=27d80b8d686456871ed24abdaa6253cc"
}
          
        
          
{
  "message": "Error",
  "errors": {
    "api_token": [
      "Nieprawidłowy klucz API"
    ]
  }
}